نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۱۰ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/01)
۱۳ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/04)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنعت لاستیک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 10 الی 13 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی صنعت لاستیک ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی