4
نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک تهران- تهران پلاست ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک تهران- تهران پلاست ایران تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک تهران- تهران پلاست ایران تهران

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک تهران- تهران پلاست ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک تهران- تهران پلاست ایران تهران درنمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک تهران- تهران پلاست ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک تهران- تهران پلاست ایران تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی