4
نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و یراق آلات داخلی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و یراق آلات داخلی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و یراق آلات داخلی گوانگجو چین

۸ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/28)
۱۱ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/31)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و یراق آلات داخلی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و یراق آلات داخلی گوانگجو چین از تاریخ 8 الی 11 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و یراق آلات داخلی گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و یراق آلات داخلی گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی