4
نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین

۱۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/06)
۱۷ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/08)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین، در تاریخ 15 الی 17 آذر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی