نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH)

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH)

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH)

۸ خرداد ۱۳۹۷ (2018/05/29)
۱۱ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/01)
نمایشگاه بین المللی میلان

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH) از 8 الی 11 خرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی میلان برگزار شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH)

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH) و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی