نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

۶ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/28)
۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/30)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو از 6 الی 8 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی عملیات حرارتی مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی