نمایشگاه بین المللی فلزات، فولاد و مواد اولیه مشهد

نمایشگاه بین المللی فلزات، فولاد و مواد اولیه مشهد

نمایشگاه بین المللی فلزات، فولاد و مواد اولیه مشهد

۳ آبان ۱۳۹۶ (2017/10/25)
۶ آبان ۱۳۹۶ (2017/10/28)
نمایشگاه بین المللی مشهد
10.000 مترمربع
100 غرفه
25 کشور

نمایشگاه بین المللی فلزات، فولاد و مواد اولیه مشهد

یازدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، فولاد و مواد اولیه از تاریخ 3 الی 6 آبان 1396 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

ثبت نام در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، فولاد و مواد اولیه مشهد

غرفه سازی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، فولاد و مواد اولیه مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی