4
نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات شنزن چین

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات شنزن چین

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات شنزن چین

۲۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/16)
۲۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/18)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات شنزن چین

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات شنزن چین، در تاریخ 25 الی 27 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی