نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد غذایی پاکستان

نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد غذایی پاکستان

نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد غذایی پاکستان

۵ شهریور ۱۳۹۸ (2019/08/27)
۷ شهریور ۱۳۹۸ (2019/08/29)
نمایشگاه بین المللی لاهور
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد غذایی پاکستان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد غذایی پاکستان از 5 الی 7 شهریور 1398 در نمایشگاه بین المللی لاهور انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد غذایی پاکستان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد غذایی پاکستان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی