نمایشگاه بین المللی فناوری های تجارت الکترونیک روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های تجارت الکترونیک روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های تجارت الکترونیک روسیه مسکو

۱۸ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/08)
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/09)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های تجارت الکترونیک روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های تجارت الکترونیک روسیه مسکو از 18 الی 19 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های تجارت الکترونیک روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی فناوری های تجارت الکترونیک روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی