نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی و شهرنشینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی و شهرنشینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی و شهرنشینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۲۵ مهر ۱۳۹۸ (2019/10/17)
۲۸ مهر ۱۳۹۸ (2019/10/20)
نمایشگاه بین المللی فناوری های استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
10.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی و شهرنشینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی و شهرنشینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 25 الی 28 مهر 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی و شهرنشینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

فرم تور نمایشگاهی از نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی و شهرنشینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی و شهرنشینی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی