نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته روسیه مسکو

۲۲ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/11)
۲۵ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/14)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته روسیه مسکو از 22 الی 25 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی