نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

خدمات برای رویداد

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو از 25 الی 27 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو از 25 الی 27 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

نماشگاه فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو (PTA) شما را با بهترین و تخصصی ترین فناوری ها و با تولیدکنندگان و متخصصین بخش های مختلف آشنا می کند. در این نمایشگاه بین المللی شما می توانید با آخرین نتایج تحقیقات دانشمندان و برندهای مختلف جهانی آشنا و خود را برای تجربه دنیایی بهتر اماده سازید . در این نمایشگاه بزرگ و معتبر جهانی پیشرفته ترین اتوماسیون اداری ،کنترل و نظارت بر فناوری ها و جمع آوری اطلاعات به نمایش گذاشته خواهد شد . شما در این نمایشگاه بزرگ تجربیات زیادی کسب خواهید کرد و با دنیای وسیع دانش و فناوری بیشتر آشنا خواهید شد.

تهیه بلیط نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

 

طیف محصولات نمایشگاه فناوری های پیشرفته:

 • تجهیزات پردازش
 • سیستم کنترل حرکت
 • ارتباطات
 • سیستم های تولید الکترونیکی
 • شناسایی خودکار
 • طراحی و کیفیت
 • گواهینامه

بازدید کنندگان نمایشگاه تکنولوژی های اتوماسیون مسکو:

 •  تجار
 • فروشندگان
 • تولیدکنندگان
 • محققین

مزایای شرکت در نمایشگاه فناوری های پیشرفته در مسکو:

 • توسعه دادن کسب وکار
 • فروش بالاتر
 • آشنایی با بازار روسیه
 • شناختن برندهای بزرگ جهانی

تهیه بلیط نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی