نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات امارات دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات امارات دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات امارات دبی

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ (2021/02/28)
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/04)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات امارات دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات دبی از تاریخ 10  الی 14 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی