نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

۲۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/12)
۲۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/15)
نمایشگاه بین المللی تهران
9:00 الی 17:00
49.200 مترمربع
510 شرکت داخلی - 185 شرکت خارجی
9 کشور
سالن های 5، 6، 7، 27، 31، 35، a38، b38، 38، 40، 41 و 44

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران سیزدهمین دوره از تاریخ 21 الی 24 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران سیزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران سیزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی