4
نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

۹ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/31)
۱۲ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/03)
نمایشگاه بین المللی تهران
45.000 مترمربع
485 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران از تاریخ 9 الی 12 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی طعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی