4
نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

۲۲ مرداد ۱۴۰۲ (2023/08/13)
۲۵ مرداد ۱۴۰۲ (2023/08/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
45.000 مترمربع
485 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران از تاریخ 22 الی 25 مرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی طعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی