نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

۱۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/07)
۱۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/10)
نمایشگاه بین المللی تهران
45.000 مترمربع
485 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران از تاریخ 16 الی 19 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی طعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی