4
نمایشگاه بین المللی لباس عروسی و لباس مجلسی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی لباس عروسی و لباس مجلسی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی لباس عروسی و لباس مجلسی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

۲۰ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/09)
۲۲ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/11)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR
10:00 الی 18:00
160.000 مترمربع
دسترسی موضوعی
نمایشگاه لباس عروسی
نمایشگاه لباس عروسی ترکیه استانبول
نمایشگاه لباس عروسی و لباس مجلسی ترکیه استانبول
نمایشگاه لباس مجلسی استانبول

نمایشگاه بین المللی لباس عروسی و لباس مجلسی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

برگزاری نمایشگاه لباس عروسی و مجلسی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 20 الی 22 بهمن 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی لباس عروسی و مجلسی ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی لباس عروسی و مجلسی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی لباس عروسی و مجلسی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی