نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دهلی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دهلی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دهلی

۱ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/23)
۲ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/24)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دهلی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دهلی از 1 الی 2 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دهلی

شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی دهلی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی