نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیک و دیجیتال دبی امارات

نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیک و دیجیتال دبی امارات

نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیک و دیجیتال دبی امارات

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/30)
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/03)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیک و دیجیتال دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیک و دیجیتال دبی از تاریخ 10 الی 14 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیک و دیجیتال دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیک و دیجیتال دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی