4
نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

۱۹ مرداد ۱۴۰۱ (2022/08/10)
۲۱ مرداد ۱۴۰۱ (2022/08/12)
نمایشگاه بین المللی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

برگزاری نمایشگاه بین المللیلوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

ثبت نام جهت ارئه محصول در نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی