نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایای چین پکن

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایای چین پکن

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایای چین پکن

۲۲ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/13)
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/15)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایای چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایای چین پکن ، در تاریخ 22 الی 24 مرداد 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایای چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایای چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی