نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ماشین آلات و تجهیزات وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ماشین آلات و تجهیزات وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ماشین آلات و تجهیزات وابسته ایران تهران

۱۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/10)
۲۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/13)
نمایشگاه بین االمللی تهران

نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ماشین آلات و تجهیزات وابسته ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ماشین آلات و تجهیزات وابسته تهران از تاریخ 18 الی 21 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ماشین آلات و تجهیزات وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات ماشین آلات و تجهیزات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی