نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

۱۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/07)
۱۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/10)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران از تاریخ 8 الی 11 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی