نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

۱۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/07)
۱۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/10)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران از تاریخ 16 الی 19 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی