نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

۱۴ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/05)
۱۷ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/08)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
2.470 مترمربع
48 شرکت

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان از تاریخ 14 الی 17 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان(ارائه محصول)

غرفه سازی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی