نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

۱۷ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/08)
۲۰ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
2.470 مترمربع
48 شرکت

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان از تاریخ 17 الی 20 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی