4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی چین پکن

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی چین پکن

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی چین پکن

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/14)
۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/17)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی چین پکن ، در تاریخ 23 الی 26 شهریور 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی