4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه شانگهای چین

۱۲ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/03)
۱۵ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/06)
نمایشگاه بین المللی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه شانگهای چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه شانگهای از 12 الی 15 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی