نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری ترکیه استانبول  (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری ترکیه استانبول  (Tuyap Fair center)

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/10)
۲۲ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/12)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری ترکیه استانبول (Annofer) از 20 الی 22 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری ترکیه استانبول

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری ترکیه استانبول

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی