4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و صنایع کشاورزی، گلخانه، باغبانی و نهاده ایران تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و صنایع کشاورزی، گلخانه، باغبانی و نهاده ایران تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و صنایع کشاورزی، گلخانه، باغبانی و نهاده ایران تهران

۱۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/11)
۲۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/14)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران
20000 متر مربع
200

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و صنایع کشاورزی، گلخانه، باغبانی و نهاده ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و صنایع کشاورزی، گلخانه، باغبانی و نهاده تهران از تاریخ 19 الی 22 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و صنایع کشاورزی، گلخانه، باغبانی و نهاده

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و صنایع کشاورزی، گلخانه، باغبانی و نهاده

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی