نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۹ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/31)
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/04)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 9 الی 13 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی تجهیزات ماشین آلات پردازش فلز ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات پردازش فلز ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی