نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز

۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/27)
۹ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/30)
نمایشگاه بین المللی تبریز
9.400 مترمربع

نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز از تاریخ 06 تا 09  تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی