نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران

۲۱ دی ۱۳۹۸ (2020/01/11)
۲۴ دی ۱۳۹۸ (2020/01/14)
نمایشگاه بین المللی تهران
5 هزار مترمربع
43 شرکت
سالن های 7،8،9

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران نهمین دوره از تاریخ 21 الی 24 دی 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران هشتمين دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران هشتمين دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی