نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران

۲۱ دی ۱۳۹۷ (2019/01/11)
۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران هشتمين دوره از تاریخ 21 الی 24 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران هشتمين دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تهران هشتمين دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی