4
نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری شانگهای چین

۱۲ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/03)
۱۵ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/06)
نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری شانگهای چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری شانگهای از 12 الی 15 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی