نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۱ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/22)
۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/27)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 1 الی 6 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی مبلمان ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی