4
نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه استانبول

۳ بهمن ۱۴۰۲ (2024/01/23)
۸ بهمن ۱۴۰۲ (2024/01/28)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه استانبول (CNR Fair Center) از 3 الی 8 بهمن 1402 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی مبلمان ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی