نمایشگاه بین المللی مبلمان مسکو

نمایشگاه بین المللی مبلمان مسکو

نمایشگاه بین المللی مبلمان مسکو

۲ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/23)
۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/27)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی مبلمان مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان مسکو از 2 الی 6 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی مبلمان مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی مبلمان مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی