4
نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون ایران تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون ایران تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون ایران تهران

۲۳ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/14)
۲۶ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/17)
نمایشگاه شهرافتاب

نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون تهران از تاریخ 23 الی 26 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی