نمایشگاه بین المللی محصولات زیبایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی محصولات زیبایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی محصولات زیبایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۲۲ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/14)
۲۴ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/16)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 18:00
15.000 مترمربع
سالن 9-10
286 شرکت
25 کشور
10.090 بازدید کننده
99 کشور

نمایشگاه بین المللی محصولات زیبایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات زیبایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 22 الی 24 مهر  1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی محصولات زیبایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی محصولات زیبایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی محصولات زیبایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی