نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی دریایی دبی

نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی دریایی دبی

نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی دریایی دبی

۲۵ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/16)
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/18)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی دریایی دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی دریایی دبی از تاریخ 25  الی 27 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی دریایی دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی دریایی دبی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی