نمایشگاه بین المللی محیط زیست تبریز

نمایشگاه بین المللی محیط زیست تبریز

نمایشگاه بین المللی محیط زیست تبریز

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/10)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/13)
نمایشگاه بین المللی تبریز
18.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی محیط زیست تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تبریز با هدف ارتقا کمی و کیفی پرورش صنعت محیط زیست، آلایندگی ها، حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت خدمات شهری از تاریخ 20 تا 23 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز با فضایی بالغ بر 18000 متر مربع انجام شد.

ثبت نام در نخستین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تبریز

غرفه سازی در نخستین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی