نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه عراق، اربیل

نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه عراق، اربیل

نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه عراق، اربیل

۲۳ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/13)
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ (2019/06/16)
نمایشگاه بین المللی اربیل
5000 مترمتربع
300 شرکت
حدود 20هزار بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه عراق، اربیل

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه عراق، اربیل از تاریخ 23 الی 26 خرداد 1398 در نمایشگاه بین المللی اربیل انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه عراق، اربیل

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه عراق، اربیل و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی