4
نمایشگاه بین المللی مد، پوشاک، پارچه و لوازم جانبی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی مد، پوشاک، پارچه و لوازم جانبی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی مد، پوشاک، پارچه و لوازم جانبی شنزن چین

۱۱ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/02)
۱۳ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/04)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی مد، پوشاک، پارچه و لوازم جانبی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی مد، پوشاک، پارچه و لوازم جانبی شنزن چین، در تاریخ 11 الی 13 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مد، پوشاک، پارچه و لوازم جانبی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مد، پوشاک، پارچه و لوازم جانبی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی