4
نمایشگاه بین المللی مد (اکسسوری، طراحی و…) شنزن چین

نمایشگاه بین المللی مد (اکسسوری، طراحی و…) شنزن چین

نمایشگاه بین المللی مد (اکسسوری، طراحی و…) شنزن چین

۲۵ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/17)
۲۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/19)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی مد (اکسسوری، طراحی و…) شنزن چین

نمایشگاه بین المللی مد (اکسسوری، طراحی و…) شنزن چین، در تاریخ 25 الی 27 مهر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مد (اکسسوری، طراحی و…) شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مد (اکسسوری، طراحی و…) شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی