4
نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و صنعت مد چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و صنعت مد چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و صنعت مد چین شانگهای

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/10)
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/12)
نمایشگاه بین المللی مد چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و صنعت مد چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و صنعت مد چین شانگهای از 20 الی 22 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و صنعت مد چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی پوشاک، لباس و صنعت مد چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی