4
نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد

۱ شهریور ۱۴۰۱ (2022/08/23)
۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/08/26)
نمایشگاه بین المللی مشهد
50 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد

برگزاری نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد از تاریخ 1 تا 4 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی