نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران

۱۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/02)
۱۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/05)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17
13.500 مترمربع
160 شرکت داخلی - 40 شرکت خارجی
9-8، 11-10 و 25A

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران چهاردهمین دوره از تاریخ 11 الی 14 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران چهاردهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران چهاردهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی