نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز

نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز

نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز

۱۲ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/03)
۱۵ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/06)
نمایشگاه بین المللی تبریز
9.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز از تاریخ 12 الی 15 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی