نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی قزاقستان

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی قزاقستان

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی قزاقستان

۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/23)
۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
نمایشگاه بین المللی آلماتی

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی قزاقستان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی قزاقستان از 4 الی 7 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی آلماتی انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی قزاقستان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی قزاقستان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی