4
نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی هند

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی هند

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی هند

۲ بهمن ۱۳۹۹ (2021/01/21)
۴ بهمن ۱۳۹۹ (2021/01/23)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دهلی نو
لوازم خانگی-مبلمان و طراحی داخلی
نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی هند از 2 الی 4 بهمن 1399 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی هند

شرکت در نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی هند

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی