4
نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته چین شانگهای

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/10)
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/12)
نمایشگاه بین المللی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته شانگهای از 20 الی 22 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی