4
نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی تهران

نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی تهران

نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی تهران

۱۸ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/09)
۲۱ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/12)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی تهران از تاریخ 18 الی 21 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی