نمایشگاه بین المللی مواد اولیه صنایع غذایی روسیه

نمایشگاه بین المللی مواد اولیه صنایع غذایی روسیه

نمایشگاه بین المللی مواد اولیه صنایع غذایی روسیه

۸ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/27)
۱۱ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/02)
نمایشگاه بین المللی روسیه

نمایشگاه بین المللی مواد اولیه صنایع غذایی روسیه

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی روسیه از تاریخ 8 الی 11 اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار گردید.

بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد اولیه صنایع غذایی روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی مواد اولیه صنایع غذایی روسیه و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

Logo.jpg

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی